Reiki en Sjamanistische Healing door May Zeelen

Woe. 23 augustus 14.00-17.30
 

REIKI en SJAMANISTISCHE HEALING


Zowel Reiki als een Sjamanistische healing richten zich op het behandelen van de oorzaak van de klachten, en niet op de symptomen ervan. 


REIKI

Reiki is een Japans woord, dat “Universele Energie” betekent. Deze energie is aanwezig in alles dat leeft. 

Tijdens een Reikibehandeling wordt deze energie doorgegeven en vindt ze zelf haar weg in lichaam en geest. Ze werkt daar waar het nodig is, op zowel lichamelijk en emotioneel als op mentaal en spiritueel niveau.

Energiebanen in ons lichaam kunnen geblokkeerd raken door emotionele, mentale of spirituele oorzaken, zoals angst, verdriet, of spanningen. Deze blokkades kunnen klachten en/of ziektes veroorzaken. 

Reiki zorgt ervoor dat geblokkeerde energiebanen weer vrijkomen. Zo kan de energie weer vrijer stromen en dat levert verlichting van klachten of ziektes op. Bovendien kan een proces ontstaan waarbij onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden, hetgeen ook bijdraagt aan een betere balans van geest en lichaam; de basis van onze gezondheid.

Tijdens een Reikibehandeling lig je, als cliënt, op een comfortabele behandeltafel of zit je op een stoel. Terwijl op de achtergrond ontspannende muziek klinkt, wordt de Reiki energie via specifieke handopleggingen doorgegeven. Op plaatsen waar je liever niet direct aangeraakt wordt, kan ik mijn handen ook iets boven je lichaam houden. Intieme aanrakingen worden natuurlijk altijd vermeden.


SJAMANISTISCHE HEALING

Een sjamanistisch healer gaat ervan uit dat lichaam, geest en ziel één geheel vormen en elkaar daarom beďnvloeden. 

In optimale toestand is onze lichaamsenergie op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied in balans en kan deze vrij stromen. Door (al dan niet bewuste) emotionele, mentale of spirituele oorzaken, zoals angst, verdriet of ondermijnende innerlijke overtuigingen, kunnen er blokkades of disbalans in de lichaamsenergie optreden. Deze kunnen klachten en/of ziektes tot gevolg hebben.

Tijdens een sjamanistische healing ga ik op zoek naar de oorzaak van de klachten in het energielichaam. Dat doe ik altijd in nauwe samenwerking met mijn gidsen en krachtdieren, die mij terzijde staan en (bege)leiden. Om dit op een goede en doeltreffende manier te kunnen doen, maak ik gebruik van een drum of ratel. Deze instrumenten zorgen voor een diepe ontspanning en trance, waardoor een juiste afstemming mogelijk wordt.

Als de oorzaak van de disbalans gevonden is, kan deze, wederom samen met gidsen en krachtdieren, hersteld worden. Hierbij kunnen hulpmiddelen, zoals een ratel, gebruikt worden. Het herstel van de balans levert verlichting van klachten of ziektes op. Net als bij Reiki kan ook nu een proces ontstaan waarbij onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden, hetgeen ook bijdraagt aan een betere balans van lichaam, geest en ziel; de basis van onze gezondheid. 

Bij voorkeur wordt de Sjamanistische healing gegeven terwijl je op een comfortabel matras op de grond ligt. Zo wordt de aarding versterkt, en daarmee het effect van de healing.


Ieder ervaart een Reiki- of Sjamanistische behandeling op een eigen manier. Sommige mensen voelen warmte, kou, tintelingen of een kriebelig gevoel. Anderen voelen schokjes in hun lichaam of worden emotioneel. Soms geven cliënten aan dat ze niets bijzonders voelden tijdens een behandeling. Dat is allemaal normaal en oké. In het algemeen voelen mensen zich na een behandeling ontspannen en licht.Na de behandeling volgt een kort nagesprek, waarin de behandeling besproken wordt en ik eventueel aanvullende adviezen of oefeningen voor thuis meegeef. Deze kunnen bijdragen aan het herstel van de innerlijke balans en aan het in stand houden daarvan. Een healing vervangt nooit de arts of andere medisch hulpverleners.


Een Reiki- of Sjamanistische behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Jouw investering bedraagt € 40,- . 

Je kunt je inschrijven bij Pleiade, door het opgeven van je naam en telefoonnummer. Geef je a.u.b. ook door welke healing je graag wilt ontvangen? 

I.v.m. de huurkosten verzoek ik je de investering bij inschrijving te voldoen. Bij annulering mijnerzijds ontvang je het bedrag natuurlijk retour.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met May Zeelen, tel. 06 14061367, mailen naar m-zeelen@ziggo.nl of kijken op www.gaia-zelfinzicht.nl


Ik hoop van Harte je te mogen ontmoeten!

Contact

Pleďade winkel & bio café
Nieuwlandstraat 36
5038 SP Tilburg
013 - 536 12 86

info@pleiadetilburg.nl


Routekaartje 
Openingstijden

Deel je onze website?

Stuur eens een kaartje!


Naar eCards


Pleďade-sfeer Pinterest

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Pleiade: