Tarot-blog Jan Ton - 4


 

Jan Ton

auteur en levensloop-coach

www.jan-ton.info


Bekijk en bestel zijn boeken:


Beeld van Tarot


Coaching en bewustzijn


De Levende TarotEen goede vraag is het halve antwoord

Het stellen van een zinvolle vraag is een essentieel onderdeel van het werken met orakels, zo ook met de Tarot. Op welk soort vragen kan de Tarot een zinvol antwoord geven? En hoe kom je tot de juiste vraag? Tarot is geen Google of Wikipedia: je krijgt geen antwoord op bestelling. Je bent zelf betrokken bij de vraag en wat je te zien krijgt is een spiegel van wat er leeft in jou.

Wat verwacht je?

Achter elke vraag gaat een verwachting schuil. Je hebt meestal al een idee van wat het probleem is en in welke richting de oplossing gezocht moet worden. Wat je dan terugkrijgt van het orakel zul je dan ook willen interpreteren in de richting die jij verwacht. Dat kan soms tot grote verwarring leiden.
Neem bijvoorbeeld de vraag: zal Pietje nog bij me terugkomen? In de vraag zitten al twee verwachtingen: (1) je zoekt het antwoord in de toekomst en (2) de oplossing of uitkomst hangt af van wat Pietje besluit. Eigenlijk zit er nog een derde verwachting in en die is dat je zelf geen invloed hebt op de uitkomst van je vraag. Dit is een typisch voorbeeld van een vraag die je beter niet op die manier aan de Tarot kunt stellen, omdat je jezelf helemaal buitenspel zet. Orakels plegen zich niet veel van je verwachtingen aan te trekken: het is juist vaak zo dat je door het antwoord uitgenodigd wordt om je verwachtingen te herzien. Misschien zit er in het antwoord een hint naar de reden waarom Pietje überhaupt is weggegaan en eventueel je eigen aandeel daarin. Misschien zet het antwoord je aan het denken over de vraag ņf (en hoe!) je eigenlijk wel wilt dat Pietje terugkomt.

Mijn ervaring leert dat orakels onbetrouwbaar zijn als je vraagt naar dingen waar je zelf geen enkele invloed op hebt. Je bent dan teveel geneigd om het antwoord in de richting van jouw verwachting te interpreteren en omdat je jezelf buitenspel zet, heb je geen oog voor je eigen aandeel in het probleem en de eventuele oplossing. Vraag naar wat je hier en nu zelf kunt doen. In plaats van te wachten of Pietje wel of niet terugkomt, kun je je bezinnen op hoe je je tijd het beste kunt gebruiken in de tijd dat Pietje er (nog) niet is en je voor te bereiden op zijn eventuele terugkomst. Dan zet je jezelf centraal: je staat middenin de situatie met je volle bewustzijn en je bent bereid om hier en nu te leren en te handelen. Dan is er ook leven, energie, betrokkenheid, onmiddellijkheid.

Een echte vraag is een opening naar het onbekende. Je weet het antwoord immers niet? Als je een echte vraag gesteld hebt, ben je nieuwsgierig, aandachtig, klaar voor verrassingen. Met een echte vraag leg je je ziel bloot en maak je je kwetsbaar.

Wat is het probleem?

We zijn gauw geneigd om de problemen die we ervaren, als objectieve feiten te zien. Alsof het probleem buiten onszelf bestaat, maar zo simpel is dat niet. Je bent het zelf die iets als probleem ervaart en je gaat er op jouw unieke wijze mee om. Als je een orakel wilt raadplegen is het van groot belang om dat te erkennen. Plaats het ‘probleem’ niet buiten je, maar neem verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel. Wees er altijd op voorbereid, dat jouw vraag, jouw probleemstelling ter discussie komt te staan.
Als je elke dag moe thuis komt van je werk, wat is dan het probleem? Is het de werkdruk? Heb je moeite met je collega’s of je baas? Is er iets mis met je lichaam? Heb je weerstand tegenover je werk? Ben je nog gemotiveerd? Elke vraag impliceert een bepaalde benadering van het probleem en een verwachting van waar de oplossing gezocht moet worden. Als je denkt dat het komt door de omstandigheden op het werk, kun je daar heel veel energie in steken. Maar als de werkelijke oorzaak een slecht functionerend hart is, versterk je het probleem door de oplossing die je nastreeft. Het kan een pijnlijke, maar ook bevrijdende ontdekking zijn om te beseffen dat je je probleem creėert, terwijl je dacht bezig te zijn om het op te lossen!
Toen ik jong was, bloosde ik heel gemakkelijk en met mijn blanke huid en rode haar knalde dat eruit. Ik schaamde me ervoor en probeerde te voorkomen dat het zou gebeuren. Die spanning versterkte het juist. Totdat ik ‘besloot’ om me niet meer te schamen. Ik ging het blozen zien als iets liefs en aandoenlijks, als momenten van oprechtheid. Toen werd het minder en verdween bijna (maar gelukkig niet helemaal). Het ‘besluit’ om me niet meer te schamen hield een nieuwe definitie van het probleem in, waardoor het zich oploste. Mijn vijand werd mijn vriend.

De vraag die leeft

Als je beseft dat je vraag te maken heeft met jezelf, met je bewustzijn van iets, zul je er op voorbereid zijn dat het antwoord gaat over jou. Het orakel laat je in de spiegel kijken. Verschillende delen en stemmen in jezelf laten zich zien en horen: houdingen, overtuigingen, gevoelens, verwachtingen. Maar ook beelden van jezelf ten opzichte van je omgeving. Beelden van processen die zich afspelen in je leven: crisismomenten, overgangsfasen, leerprocessen, oude delen van jezelf die je achter je laat.

Ik werk bij voorkeur met vragen naar inzicht of naar de ‘juiste houding’. Niet naar wįt je moet doen, maar hóe. Niet naar wat de toekomst brengt, maar hoe je die toekomst zelf mee vorm en inhoud kunt geven. Bij een echte vraag is het niet mogelijk om jezelf van de vraag te scheiden. De vraag bestaat niet ergens buiten jou, het antwoord evenmin. De echte vraag is een zijnstoestand, een opening naar nieuwe dimensies van bewustzijn en inzicht. Het is een levende energie die zich beweegt en ontwikkelt. Daarom vind ik het niet altijd nodig om heel pietepeuterig bezig te zijn met de juiste formulering van de vraag. Als ik leven en betrokkenheid voel in de vraag, is het al goed. Ik vertrouw dan dat de kaarten ons verder zullen helpen. Het resultaat van een Tarot-raadpleging is vaak een herkenning, een soort thuiskomen bij het vanzelfsprekende. Mijn cliėnten zeggen dan: ‘je hebt me niks nieuws verteld, eigenlijk wist ik het wel, maar nu zie ik het scherper’. Dat hoor ik graag. Want zoals ik het begrijp, is het nu juist mijn taak om mensen te helpen zichzelf te kennen. Ik kijk alleen maar even mee vanuit het speciale gezichtspunt dat de Tarot ons biedt. 

Jan Ton

Contact

Pleļade winkel & bio café
Nieuwlandstraat 36
5038 SP Tilburg
013 - 536 12 86

info@pleiadetilburg.nl


Routekaartje 
Openingstijden

Deel je onze website?

Stuur eens een kaartje!


Naar eCards


Pleļade-sfeer Pinterest

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Pleiade: