Algemene Voorwaarden Webshop

Producten en diensten

 

Verzending

Wij rekenen voor de verzendingen binnen Nederland een tarief van € 4.95 per bestelling tot 10 kg. Vanaf 10 kg is het tarief 6,95. Vanaf € 40,00 is de levering portvrij.

De goederen blijven juridisch eigendom van Pleïade tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Wij leveren het product in vaak binnen 2 werkdagen maar in principe binnen 7 werkdagen. Omdat wij ook leveranciers hebben in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten kan het zijn dat bestellingen van deze leveranciers wat langer op zich laten wachten.

Voor zowel binnen- als buitenlandse zendingen maken wij gebruik van de diensten van TNT Post of DPD

Reclames en Retourrecht

Controleer direct na ontvangst de inhoud van de door uw ontvangen zending. Indien u mankementen in uw zending constateert en niet binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst reageert, zijn de goederen door u geaccepteerd als onbeschadigd.
U kunt jegens Pleïade geen aanspraak doen gelden, nadat u het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd. Retourzendingen moeten altijd eerst worden gemeld.
Retourzendingen binnen 7 werkdagen na ontvangst.
Wanneer goederen in originele staat verkeren, zullen de verzendkosten voor rekening van de koper blijven.
Verzendkosten worden niet in rekening gebracht bij een fout onzerzijds.
Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd geweigerd.

Levering van goederen en overige diensten die passen binnen de statutaire bepalingen van Pleïade.

Workshops/ lezingen

Uw deelname aan een workshop of lezing waarvoor de inschrijving via de webshop van Pleiade geregeld is, is definitief na uw aanschaf via onze webshop. Bij annulering voor de 10e dag voor aanvang workshop/lezing betalen wij het volledig door u betaalde bedrag terug of kunnen we, indien u dat wenst, in overleg een andere datum bepalen. Bij annulering tussen de 10e en 5e dag voor aanvang van de workshop/lezing dient u 50% van het totaal bedrag aan ons te betalen. Bij annulering op de 5e dag voor, t/m de datum waarop de workshop/lezing wordt gehouden dient u 100% van het totaal bedrag aan ons te betalen. Indien gewenst kunt u dan in overleg op een andere datum de workshop volgen.
Als het totaal aantal deelnemers minder is dan 6 personen, gaat de workshop/lezing niet door en wordt het door u betaalde bedrag terug betaald of kunnen we, in overleg, een andere datum bepalen.

Betaling

Uw betaling regelt u gemakkelijk via onze omnikassa.
Na overleg is het in sommige gevallen mogelijk op rekening te kopen. Het bedrag dient dan uiterlijk 14 dagen na de levering op onze rekening gestort te zijn.

Bij niet tijdige betaling

Bij in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 5,00 euro administratiekosten. Bij elke volgende betalingsherinnering wordt deze telkens verhoogd met 7,00 euro administratiekosten.

Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van uw bestelling en voor de administratie van Pleïade. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, anders dan nodig bij niet tijdige betaling en volgend incasso traject.

Geldigheid

Pleïade behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op haar website.
Het moment van bestellen bepaalt welke voorwaarden van kracht zijn.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland