Algemene Voorwaarden Webshop

Producten en diensten

Verzending

Wij rekenen voor de verzendingen binnen Nederland een tarief van € 4.95 per bestelling. Vanaf een totaalbedrag van € 40,00 is de levering portvrij.

De goederen blijven juridisch eigendom van Pleïade tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Wij leveren het product vaak binnen 2 werkdagen maar in principe binnen 7 werkdagen. Omdat wij leveranciers hebben in diverse landen  kan het zijn dat sommige bestellingen wat langer op zich laten wachten.

Voor zowel binnen- als buitenlandse zendingen maken wij gebruik van de diensten van PostNL of DPD

Reclames en Retourrecht

Controleer direct na ontvangst de inhoud van de ontvangen zending. Indien je mankementen in de zending constateert en niet binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst reageert, zijn de goederen geaccepteerd als onbeschadigd.
Je kunt jegens Pleïade geen aanspraak doen gelden, nadat je het geleverde in gebruik hebt genomen of doen nemen, dan wel hebt doorgeleverd aan derden. 

Retourzendingen moeten altijd eerst worden gemeld en binnen 7 dagen na ontvangst verstuurd worden.
Wanneer goederen in originele staat verkeren, zullen de verzendkosten voor rekening van de koper blijven.
Verzendkosten worden niet in rekening gebracht bij een fout onzerzijds.
Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd geweigerd.

Levering van goederen en overige diensten die passen binnen de statutaire bepalingen van Pleïade.

Betaling

Je betaling regel je gemakkelijk via onze Omnikassa betaalmogelijkheden in de webshop.

Na overleg is het in sommige gevallen mogelijk op rekening te kopen. Het bedrag dient dan uiterlijk 14 dagen na de levering op onze rekening gestort te zijn.

Bij niet tijdige betaling

Bij in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 5,00 euro administratiekosten. Bij elke volgende betalingsherinnering wordt deze telkens verhoogd met 7,00 euro administratiekosten.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van je bestelling en voor de administratie van Pleïade. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, anders dan nodig bij niet tijdige betaling en volgend incasso traject.

Geldigheid

Pleïade behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op haar website.
Het moment van bestellen bepaalt welke voorwaarden van kracht zijn.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland