Link

Huurvoorwaarden OASE

Huur Oase-Ruimte

Algemene richtlijnen

 

1. Beschikbare ruimtes en prijzen:

 

Labyrint: 15 m2
Geschikt als massage-, behandel- of coachingruimte. De inrichting wordt aangepast aan het gebruik. Er kan een massage tafel met taboeret en werktafel staan of stoelen met tafel. U beschikt over een muziekinstallatie en gratis wifi. Warm en koud water en een toilet bevindt zich in de gang tegenover de ruimte.

Oase: 40 m2
Geschikt voor workshops, trainingen, presentaties, meditatie, yoga en groepssessies.

 

Ruimte

Oppervlakte

Kwart-dag á 2 uur

Dagdeel á 4 uur

Hele Dag á 8 uur

Oase

40 m2

€ 35,00

€ 50,00

€ 95,00

Labyrint

15 m2

€ 20,00

€ 35,00

€ 60,00

 Prijzen excl. 21 % BTW  Prijzen excl. 21 % BTW  Prijzen excl. 21 % BTW

NB: Tijden dat de ruimte daadwerkelijk ter beschikking van de huurder staat, dat is inclusief eventuele tijd voor inrichten en opruimen.

Inbegrepen in de huurprijs is:

Yogamatten - Meditatiekussens - Dekens - Stoelen + tafels -  Bluetooth Muziekspeaker box - Flipover - Whiteboard - Gratis wifi - Massagetafel - Projectiescherm - Kruidenthee - Water - Promotie op onze website en Facebookpagina.

Vaste huurder korting (geldt niet bij Kwart-dag)

Huurders die vaste dagdelen of dagen per week huren en vooruit betalen ontvangen korting:

-3 maanden (10%)
-half jaar (15%)
-per jaar (20 %)

2. Huurvoorwaarden

Tijdens openingsuren van Pleiade zijn de praktijkruimtes bereikbaar via de winkel en niet via de achteringang. Buiten de winkeltijden zijn de ruimtes alleen via achteringang bereikbaar.

Bij de huur van een hele dag verzorgt Pleiade een vegetarische bio-lunch à € 13,50 per persoon. Deze is niet inbegrepen in de huurprijs. Naar wens glutenvrije / vegan lunch beschikbaar.
Het nuttigen van een meegebrachte eigen lunch is niet toegestaan.
Er wordt rekening gehouden met dieetwensen.

Groepsarrangementen zijn mogelijk met lunch, gebak, presentjes, ontbijt, diner.

Dit is niet inbegrepen in de huurprijs.

Koffie €2,50 p/p

Cappuccino €2,70 p/p

Een groot deel van ons gebak is glutenvrij en vegan à €4,- p/st

 • Vegan Appeltaart
 • Sharp Sharp gebakjes (vegan)
 • Worteltaart
 • Vegan Raw chocolate

gemberkoek €2,50 p/st

Vegan Tiramisu €6,50

Indien gewenst bemiddelt Pleïade bij het zoeken naar begeleiding van activiteiten en coaching, meditatie, klankschaal-ervaring, yoga en diverse workshops en lezingen.

3. Annuleringsvoorwaarden

Mocht de huurder/gebruiker zijn contract voor of tijdens de huurperiode willen beëindigen dan zullen er een aantal annulerings-voorwaarden van toepassing zijn:

 • De administratiekosten van € 15,00 incl. BTW die inbegrepen zijn in de huurprijs worden bij annulering altijd in rekening gebracht
 • Bij annulering tijdens de looptijd van het contract zal de huurder verplicht zijn om het huurgeld in zijn geheel te voldoen.
 • Annulering vóór ingang van de huurtermijn:
  Bij opzegging minimaal een maand van te voren betaalt de huurder 20% van de huurprijs. Bij opzegging minder dan een maand van te voren betaalt de huurder 50% van de huurprijs.
 • Bij huur van de ruimtes voor een dag of weekend zijn er andere voorwaarden:
  Bij opzegging minimaal 6 weken van te voren betaalt de huurder 20% van de huurprijs. Bij opzegging minder dan 6 weken van te voren betaalt de huurder 50% van de huurprijs.
 • Bij incidentele huur per dagdeel of kwart-dag wordt vooruitbetaald en is geen restitutie mogelijk

4. Gebruik van de ruimtes

 • Pleiade verhuurt de ruimtes aan mensen die op een holistische en integere wijze met hun cliënten/ klanten omgaan.
 • Huurders zijn lid van een beroepsvereniging of kunnen op andere wijze aantonen dat de kwaliteit van hun werkzaamheden beantwoordt aan de kwaliteitsstandaard die Pleïade hanteert.
 • De huurders verplichten zich de huisregels en algemene huurvoorwaarden van Pleiade in acht te nemen.
 • Het is huurders niet toegestaan producten te verkopen in de ruimtes tenzij uitdrukkelijk afgesproken met Pleiade

5. Betaling

Huurder ontvangt een factuur die binnen 15 dagen na dagtekening in haar geheel betaald dient te zijn. Bij langdurige vaste contracten kan in overleg betaling in 2 delen afgesproken worden.

Indien een huurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zoals administratiekosten, aan Pleïade te vergoeden.

6. Aansprakelijkheid

Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door de huurder, nog door gebruikers, nog door bezoekers. Dit geldt voor mogelijke materiële en immateriële schade ten gevolge van verblijf binnen het gehuurde, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

7. Sleutels

Indien nodig kan huurder een sleutel van de ruimte in bruikleen krijgen. Huurder retourneert de sleutel na afloop. De sleutel kan worden ingeleverd in de winkel of bij Wingerhoek nr 31 in de brievenbus worden gedeponeerd. Huurder betaalt een borg van 50 euro voor de sleutel. Huurder gaat akkoord met aansprakelijkheid voor diefstal en/of schade vanwege niet correct afsluiten van de achterdeur; de achter uitgang en de poort met de verkregen sleutels.

8. Huisregels

 • Pleiade zal de huurder met zijn website en activiteiten bij Pleïade opnemen in haar activiteiten-agenda op de website. Huurder mag Pleïade linken op de eigen website.
 • Ruimtes zijn rookvrij
 • Huurder kan in overleg, eventueel tegen betaling, gebruik maken van de faciliteiten vanPleiade
 • Huurder laat de gebruikte ruimte opgeruimd achter.
 • Schade, storing of andere opmerkelijke zaken worden zo snel mogelijk doorgegeven aan een van de medewerkers van Pleiade
 • Kaarsen, essentiële olie e.d. gebruiken met de nodige voorzichtigheid. Gebruik van wierook na overleg.
 • Het plaatsen van folders en brochures vindt in overleg met Pleïade plaats.
 • Ivm brandveiligheid graag alle doorgangen vrijlaten.De gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen.
  Gebruikers dienen hun cursisten/cliënten te informeren over de huisregels.
 • Indien huurder gebruik maakt van de verwarming dient deze bij verlating van het pand uitgezet te worden. Bij nalatigheid van het volgen van de huisregels kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

9. Geschillen

1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.

10. Overmacht

1. In het algemeen geldt dat aan het gebruikerscontract geen rechten ontleend kunnen worden als verhuurder door overmacht de ruimte niet kan aanbieden (bijv. door brand , gebreken aan het gebouw, geluidsoverlast, verwarmingsproblemen, planningsproblemen e.a.)
2. Wel zal door verhuurder, in overleg met de huurder, geprobeerd worden om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

Deze voorwaarden gelden vanaf  01-03-2018  en vervangen eerder opgestelde richtlijnen.

Pleiade - Nieuwlandstraat 36 - 5038 SP Tilburg

administratie@pleiadetilburg.nl
www.pleiadetilburg.nl
013 5361286