Wat betekent Kwan Yin voor Pleiade en wat is haar universele betekenis?

Wij, de vrouwen van Pleiade, laten ons in ons werk inspireren door Kwan Yin. Zij staat bij ons werk aan de balie letterlijk achter ons en herinnert ons eraan om met mededogen naar onszelf en de ander te kijken.

Over haar universele betekenis vonden we in de literatuur meer:

Kwan Yin
Godin van Compassie

“Kwan Yin is de medelevende redster van het Verre Oosten. Overal in het Oosten staan er altaren in tempels, huizen. Ook staan er altaartjes langs de kant van de wegen. Die zijn toegewijd aan deze Moeder die vol medelijden is voor de mensheid die haar hulp inroept voor allerlei zaken.

Hoewel zij nog steeds in het Oosten deel uitmaakt van de cultuur daar, wordt Kwan Yin ook hoe langer hoe meer bekend bij de mensen in het Westen. Deze gaan nu ook de krachtige aanwezigheid erkennen van deze ‘Godin van Mededogen’ die naast de Maagd Maria als een verlichte meester en middelares van het Watermantijdperk haar kracht uitoefent.

De lange geschiedenis van devotie aan Kwan Yin geeft ons een inzicht in het karakter van deze lichtdrager die niet alleen haar leven opofferde voor haar vrienden maar dit steeds opnieuw deed als middelares en draagster van andermans lasten. Eeuwenlang heeft Kwan Yin het grote ideaal van het Mahayana Boedhisme samengevat in haar rol als bodhisattva (in het Chinees p’u-sa) letterlijk vertaald: ‘een wezen van bodhi ofwel verlichting’ die eigenlijk bestemd was om een boeddha te worden maar de gelukzaligheid van het Nirwana heeft uitgesteld door de gelofte om alle kinderen van God te redden.

De naam Kuan Shih Yin, zoals zij vaak genoemd wordt, betekent letterlijk ‘zij die let op de noodkreten van de wereld’. Volgens de legende stond Kwan Yin op het punt de hemel binnen te gaan toen zij even op de drempel stilhield omdat de noodkreten van de wereld haar oren bereikten.

Kwan Yin wordt beschouwd als de vrouwelijke vorm van Avalokitesvara (Sanskriet), de ‘bodhisattva van compassie’ in het Indiase Boeddhisme. Deze verering werd in de 3e eeuw in China geïntroduceerd.

Kwan Yin wordt op vele manieren afgebeeld. Elke afbeelding toont een uniek aspect van haar liefdevolle aanwezigheid, zoals bijvoorbeeld een slanke vrouw, gekleed in een wit gewaad met in haar linker hand een witte lotus, het symbool van de reinheid.

Ook is zij bekend door haar imago als de ‘schenker van kinderen’. Een grote witte sluier bedekt haar gehele vorm en ze zit op een lotusbloem. Zij wordt vaak uitgebeeld met kindertjes om zich heen.

Ook wordt zij vereerd als de patrones van de vissers. Als zodanig staat zij op de kop van een draak temidden van de golven.

Net als Avalokitesvara wordt ze afgebeeld met duizend armen en een gevarieerd aantal ogen, handen en hoofden, soms met een oog in haar handpalmen. Zij wordt dan gewoonlijk genoemd de ‘bodhisattva met de duizend armen en ogen’. Dit is een uitbeelding van haar alomtegenwoordigheid, als een moeder die tegelijkertijd in alle richtingen kan kijken en die de pijn van de mensheid voelt en haar armen vol medelijden uitstrekt

Nog andere symbolen van Kwan Yin waarmee zij wordt uitgebeeld zijn:

met een wilgentak waarmee zij de goddelijke nectar verspreidt,
met een kostbare vaas die de nectar van compassie en wijsheid symboliseert;
met een duif die vruchtbaarheid uitbeeldt;
met een boek of een gebedsrol waarop de Dharma (lering) van de Boeddha of de Sutra (boeddhistische tekst) en
met een rozenkrans om haar nek waarmee ze de boeddha’s aanroept voor steun en bijstand.

Tegenwoordig wordt Kwan Yin zowel door Taoïsten als Mahayana-Boeddhisten vereerd, speciaal in Taiwan, Japan, Korea en ook in haar thuisland China waar het belijden van het boeddhisme gedurende de Culturele Revolutie 1966-69 werd onderdrukt

Zij is de beschermvrouwe van vrouwen, zeevaarders, kooplieden, handwerkslieden en mensen die onschuldig aangeklaagd zijn en zij wordt speciaal aangeroepen door degenen die kinderen willen hebben.

Geliefd als een moederfiguur en goddelijke middelares die dicht bij de dagelijkse zaken van haar vereerders staat, wordt Kwan Yins rol als boeddhistische Madonna vergeleken met die van Maria, de Moeder van Jezus in het Westen.

Een heel bekende mantra is : OM MANI PADME HUM : Gegroet, Juweel in de Lotus.”

Gerelateerde berichten